Vuokraus- ja toimitusehdot

Vuokra-aika

Hinnoittelu perustuu vuorokausivuokraan (24 h), mutta vuokrauksesta sovitaan tarkemmin tapauskohtaisesti. Viikonloppuvuokrissa vuokra-aika alkaa perjantaina sovittuna kellonaikana ja päättyy maanantaina, ellei muuta ole sovittu. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Käyttö

Vuokravälineiden käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä ohjeiden mukaisesti sekä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa. Välineet tarkistetaan yhdessä vuokraajan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen.

Ilmoitusvelvollisuus

Vuokraajan tulee ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle välineille aiheutuneista vahingoista, välineissä ilmenevistä vioista ja välineiden katoamisesta.

Korvausvelvollisuus

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.

Palauttaminen

Vuokraajan tulee palauttaa vuokraamansa väline vuokraajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa, kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Likaisten välineiden puhdistuksesta veloitetaan 45 euroa.